Undersøkelser viser at foreldre flest har liten kunnskap om alternativene, og derfor er usikre på hva slags barneforsikring de bør velge. Her er ekspertens råd om hva du bør se etter.

Forbrukerrådet viser til at det første man bør sjekke før man kjøper barneforsikring er uføredekningen. Barneforsikringsansvarlig i Gjensidige Ann-Mari Tollefsrud Boge er enig.

Ann-Mari Tollefsrud Boge

Barneforsikring handler om å sikre barnets fremtid, også på lang sikt. Det verst tenkelige er jo at noe skal skje i barne- og ungdomsårene som gjør at barnet blir ufør som voksen. Man får penger fra NAV, men når man aldri har jobbet rekker man ikke å opparbeide seg noen rettigheter gjennom en arbeidsgiver eller folketrygden, sier hun.

Som ung, enslig og 100 prosent ufør, får man i dag om lag 280 000 kroner i året fra det offentlige. En standard barneforsikring fra Gjensidige kan gi barnet ditt opp til 77 500 kroner mer per år i inntil ti år.

– Hvis du i tillegg velger en barneforsikring med ekstra uførepensjon, kan barnet få et ytterligere beløp på mellom 38 500 og 77 500 kroner hvert år på toppen av dette. Helt til fylte 67 år. Uten forsikring kan barnet derimot risikere å bli tilnærmet minstepensjonist, forteller Boge.

Les også: Derfor velger flere å forsikre barna

Flere unge uføre

Ifølge NAV har antallet unge uføre i alderen 18-26 år doblet seg siden 2006. Selv om det er flere årsaker til økningen, viser Folkehelseinstituttet til at særlig psykiske lidelser er blitt mer utbredt blant unge jenter. Også endringer i arbeidslivet har gjort det vanskeligere for unge med psykiske sykdommer å få, og beholde, en jobb.

– Totalt sett utgjør unge uføre fortsatt en liten andel. Men det er likevel snakk om mange mennesker, forteller Boge.

Les også: Ny nettjeneste for unge som ikke har det så bra

Selv om uføredekningen er viktigst, påpeker Boge at det også er viktig å vurdere hva barneforsikringen kan gi på kort sikt.

– En bør sjekke om forsikringen gir raske utbetalinger dersom barnet skulle bli alvorlig sykt eller utsatt for en ulykke. Dette vil sikre økonomisk handlingsrom for familien, sier Boge.

Les også: Barn rammes oftere av sykdom enn ulykker

Handlingsrom i vanskelig tid

Hun viser til at dagpenger mens barnet er innlagt på sykehus kan gi familien flere muligheter. Dette kan være å gå ned i stilling for å få vært mer tilstede for barnet i den vanskelige tiden, gjøre nødvendige tilpasninger i hjemmet, leie inn privat hjelp eller gjøre andre tiltak foreldrene mener er viktig for familien.

– Dersom et barn i en familie bosatt i Oslo har fått en alvorlig brannskade og må til Haukeland sykehus i Bergen for behandling, vil en barneforsikring gi ekstra midler som for eksempel kan brukes til å fly over søsken som ønsker å komme på besøk, sier Boge, og fortsetter:

– Andre velger kanskje å bruke pengene på en familieferie når barnet er utskrevet igjen. Slik får familien gjort noe hyggelig sammen etter en tøff periode som tross alt har preget alle sammen.

Les også: Syv reisetips for familien

Boge understreker imidlertid at det offentlige spiller en viktig rolle.

– Folketrygden sikrer grunnleggende velferd uansett. Mange er imidlertid vant til mer økonomisk frihet. En barneforsikring gir foreldre økonomisk handlingsrom til å gjøre det de mener er viktig for sin familie hvis noe alvorlig skulle skje, sier hun.

Boge poengterer at som med annen forsikring, er det føre-var-prinsippet som gjelder.

Les også: Stadig flere barn rammes av allergi

– Om det verste skulle skje, kan en forsikring gjøre hverdagen en hel del enklere, og sikre at barnet får en bedre fremtid, avslutter hun.

Sjekk pris på barneforsikring

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.