Det er fint at vi tar hensyn til bussen og trikken. Men vet du egentlig hva trafikkreglene sier om vikeplikt?

Illustrasjonen over viser en hverdagslig situasjon i trafikken: Bussjåføren er i ferd med å svinge ut fra busslommen i det en bil nærmer seg bakfra. Hvem har plikt til å slippe den andre foran?

Paragraf 7 i trafikkreglene sier at «på veg med fartsgrense 60 kilometer i timen eller mindre har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare».

– Regelen skal sikre bussen god fremkommelighet i tettbygd strøk, hvor det ofte vil være tett trafikk. En del bilførere er i tvil om de også skal bremse ned for busser på veier med høyere fartsgrense. Men når farten er høy og trafikken flyter godt, vil det kunne føre til trafikkfarlige situasjoner, sier jurist Asia Akhter i Vegdirektoratet.

Les også: Se opp for glatte kjøreforhold

Svinger ut uten blinklys

Jurist Asia Akhter i Vegdirektoratet

Akhter mottar jevnlig henvendelser fra folk som er usikre på vikepliktsregelen og hvordan den skal tolkes. Mange har opplevd samme situasjon: En buss svinger ut i kjørebanen foran andre trafikanter uten å bruke blinklyset.

Spørsmålet blir da om vikeplikten gjelder selv om bussføreren ikke gir tegn slik regelen sier. Den presiserer jo til og med at bussjåføren skal unngå fare.

– Som bilist har du plikt til å avpasse farten til trafikkbildet slik at du kan unngå farlige situasjoner. Dette gjelder også ved busslommer og holdeplasser, ikke minst fordi du må være forberedt på å stoppe for fotgjengere som kan komme ut i veibanen, understreker Akhter.

– Svaret på spørsmålet blir dermed at du må kunne slippe bussen frem, selv om sjåføren ikke gir tegn. Det gjelder for øvrig også for motorsykkelførere og syklister, sier hun.

Les også: En trivelig langtur med bil? Fullt mulig!

Bussjåførens ansvar

Har du Gjensidige-appen?

 

I denne kan du blant annet:

– se forsikringene dine

– melde skade raskt og enkelt

– finne legekontor nær deg

– se saldoen for bankkonti, fond- og pensjonssparing

– laste ned reisekort

– bruke valutakalkulatoren

 

Last ned fra App Store

Last ned fra Google Play

Dette innebærer imidlertid ikke at bussjåføren er fritatt for ansvar. I likhet med andre trafikanter skal hun eller han unngå å skape farlige situasjoner.

– Det innebærer blant annet å gi tegn og gi bilførere tid til å bremse ned. Trafikkreglene slår fast at bussjåføren har et skjerpet ansvarskrav, uten at dette fritar andre trafikanter for vikeplikten. Du må for eksempel sørge for at du kan bremse ned selv om bussjåføren glemmer å sette på blinklyset, opplyser Akhter.

Sunn fornuft

Juristen minner samtidig om at spørsmålet om vikeplikt til syvende og sist koker ned til prinsippet om god samhandling i trafikken.

– Kravet om å være aktsom, varsom og hensynsfull ligger til grunn for all trafikkavvikling. Vegtrafikklovens paragraf 3 slår fast at alle som ferdes i trafikken skal gjøre dette på en slik måte at det ikke kan oppstå skade eller farlige situasjoner.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

Vikeplikt for trikk

I Oslo, Bergen og Trondheim kan møter mellom trikk og bilførere, syklister og gående by på utfordringer. For hvordan skal man egentlig forholde seg til trikken når den for eksempel kommer rullende tvers gjennom en rundkjøring?

Hovedregelen er at alle trafikanter skal gi fri vei og om nødvendig stanse for trikken uansett om den kommer fra venstre eller høyre. Dette gjelder både i kryss og rundkjøringer.

– Men for sistnevnte er det ett unntak. Når trikken er på vei inn i en rundkjøring, har den vikeplikt for trafikk fra venstre, akkurat slik biler har. På vei ut av rundkjøringen har trikken forkjørsrett, forklarer Akhter.

Som fotgjenger er det viktig å merke seg at du har vikeplikt for trikken ved fotgjengeroverganger uten lysregulering.

Les mer om reglene for trikk og vikeplikt på vegvesen.no

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.