Boligkjøpere har blitt møtt med ansvarsfraskrivelse fra eiendomsmeglere og forsikringsselskaper lenge nok. Det er på høy tid å løse boligkjøpernes problemer, i stedet for å krangle med dem.

Av Andreas Løvdahl Ulvær, daglig leder i Gjensidige Eiendomsmegling

Vi vil gjennom selskapet Gjensidige Eiendomsmegling tilby markedets tryggeste form for eiendomsmegling.

Vi ønsker med dette å skape bedre balanse og trygghet i bolighandelen for folk flest, redusere konfliktnivået, og dermed bidra til betydelige endringer og forbedringer i eiendomsmeglingsbransjen.

Konfliktnivået fyres opp av de forsikringsordningene som er blitt tilnærmet obligatoriske i dagens marked. Selgerne dekker seg med en boligselgerforsikring, som overfører ansvaret for feil og mangler til et forsikringsselskap. Kjøperne prøver å dekke seg med boligkjøperforsikring, som finansierer advokathjelp i tilfelle konflikt. Begge ordningene handler om å skyve regningen over på noen andre, i stedet for å løse problemet.

I tillegg finnes det ingen måte å forsikre seg mot feil som ikke må erstattes av selger eller selgers forsikringsselskap i henhold til avhendingsloven.

«På sett og vis kan vi sammenligne dette med Volvos innføring av trepunktssikkerhetsselen i 1959»

Tilstandsgaranti, istedenfor ansvarsfraskrivelse

Vi i Gjensidige har nettopp lansert en ny ordning – en Tilstandsgaranti – som jeg mener er mer fornuftig og burde bli standard ved enhver bolighandel fremover.

På sett og vis kan vi sammenligne dette med Volvos innføring av trepunktssikkerhetsselen i 1959. Den ble raskt standard i biler fra alle produsenter, fordi den var mye tryggere enn andre løsninger man hadde den gangen.

Tilstandsgarantien er basert på en ny type tilstandsrapport, som også inkluderer kontroll av det elektriske anlegget. Feil i el-anlegg er årsaken til 25 prosent av alle boligbranner i Norge.

Takstmannen og tilstandsrapporten spiller en avgjørende rolle i et fungerende boligmarked. Dessverre har denne rollen blitt minimert de siste årene. I vår tjeneste løfter vi derfor takstmannen og tilstandsrapporten og gjør disse viktige igjen. Vi avdekker ikke bare feilene, men vi kommer også med forslag til hvordan de kan løses og hva det vil koste.

Vi mener dette er best for alle involverte, og noe resten av bransjen også burde vurdere. Så lenge selgerne er like trygge som før, og kjøpernes behov blir bedre ivaretatt, burde valget være lett. Særlig siden dette også i de fleste tilfeller vil være en rimeligere løsning enn tradisjonelle meglertjenester.

Bolighandel skal være fleksibelt og trygt for alle

Gjensidige Eiendomsmegling er mer enn bare eiendomsmegling. Velger du oss som din eiendomsmegler, sørger våre dyktige meglere for et smidig og trygt boligsalg – og en god pris. Tilstandsgarantien gjør i tillegg boligen mer attraktiv for potensielle kjøpere.

Dagens forsikringstilbud for bolighandel er i hovedsak advokatdekninger som kan føre til lange prosesser og mye krangling. Vi ønsker å unngå dette og gjøre det vi er vant med, utbedre skader.

Forbrukerrådet har lenge ønsket seg en større trygghet i det norske boligmarkedet. På rådets tiltaksliste for å oppnå dette står behovet for å få opprettet en felles forsikringsordning for kjøper og selger øverst, sammen med en skikkelig tilstandsrapport som sikrer åpenhet. Vi i Gjensidige Eiendomsmegling møter nå det Forbrukerrådet har etterlyst.

Andreas Løvdahl Ulvær, daglig leder i Gjensidige Eiendomsmegling

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.