– Bilister har ofte forskjellige oppfatninger om hvordan man skal manøvrere i flettefelt, sier Lena J. Fossheim i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

Så diplomatisk kan det sies. De fleste av oss bruker trolig helt andre ord når køen vokser og andre bilister presser seg på og vil inn foran oss.

Ikke annenhver

Rådgiver Lena J. Fossheim i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

I flettefelt er det gjensidig vikeplikt. Det betyr at bilistene skal samarbeide, men ikke at vi nødvendigvis skal kjøre annenhver bil, påpeker Fossheim.

Hun opplyser at det alle bilførere kjenner som «glidelås-» eller «fletteregelen» er mer å anse som en norm. Bestemmelsen i seg selv angir ingen prioritetsrekkefølge.

– Det som er viktig er at vi samarbeider og kommuniserer tydelig gjennom vår adferd. Dette gjør vi gjennom plassering, fartstilpasning og om nødvendig bruk av tegn, sier Fossheim.

– Bilene som er lenger fremme enn deg, og som holder samme hastighet, skal forbli foran. Det kan ofte oppstå konflikter hvis man er veldig nøye med at man kun skal kjøre annenhver. En grei huskeregel: Den som er foran, bør bli foran, og den som er bak, bør bli bak.
Vikeplikt

Les også: Alltid vikeplikt fra venstre i rundkjøringer?

Møter man skiltet «kjørefelt slutter», er det den som skal inn i nytt felt som har vikeplikt. Da er det opp til denne bilisten å finne seg en ledig luke, og vedkommende har ansvar for å ikke hindre eller forstyrre dem som allerede kjører i hovedfeltet.

– Prøv å finne en luke tidlig slik at du unngår å måtte stanse helt fremst i innkjøringsfeltet, er Fossheims råd.
I tett trafikk er det spesielt viktig at bilistene samhandler. Så kanskje skader det ikke å slippe litt på gassen for å hjelpe en bil inn fra innkjøringsfeltet, selv om det er den andre som egentlig har vikeplikten? Fossheim minner om vegtrafikklovens § 3.

– Alle trafikanter er bundet av hovedregelen for all trafikk. Den sier at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, påpeker Fossheim.

Fem annonsetips når du skal selge bilen

Flette med en gang eller senere?

To rekker med biler skal bli til én: Skal vi legge oss raskest mulig inn eller bør begge feltene fylles helt opp med biler?
– Ved fletteskilt skal fletting skje i «flettesonen», altså der kjørefeltlinjen eller varsellinjen er avsluttet. Der er det gjensidig vikeplikt. Det er ikke ulovlig å skifte felt tidligere enn dette, med mindre det er sperrelinje mellom kjørefeltene. Men hvis man skifter felt før fletteområdet har man vikeplikt, forklarer.

– Når det er skiltet at kjørefelt slutter har man vikeplikt uansett hvor sent eller tidlig man skifter felt, legger hun til.

Les også: Hvem har vikeplikt her?

Regler og folkeskikk

Ved saktegående kø er bilistene i praksis nødt til å «kjøre glidelås», selv om bilistene i det ene kjørefeltet har vikeplikt som følge av at deres kjørefelt opphører.

Det er nettopp i slike situasjoner det kan oppstå mye frustrasjon. Ifølge fagsjef Stein Plogvoll i Gjensidige blir mange engstelige for å bli stående fast i enden av kjørefeltet. Derfor presser seg inn i det andre kjørefeltet så tidlig som mulig. Dermed kan «smartere» bilister rykke fremover i køen, til grenseløs irritasjon for dem som blir forbikjørt.

– Reglene sier ikke noe om hva som er rett eller galt i en slik situasjon, bortsett fra at den som skifter felt har vikeplikt. Noen vil mene at det er umoralsk å holde seg i det opphørende feltet dersom det betyr at man kommer fremover i køen. Andre vil mene at det er mest rettferdig å flette ved enden av kjørefeltet, ettersom det da blir umulig for andre å snike, sier Plogvoll.

– Vi må antagelig leve med ulik kjøreskikk i slike situasjoner, og det beste rådet vi kan gi er å holde hodet kaldt. Ikke engasjer deg i knuffing som kan føre til kostbare og meningsløse bulker, sier han.

Les også: En trivelig langtur med bil? Fullt mulig!

Bilkjøring; en sosial aktivitet

Lena J. Fossheim oppfordrer bilførere til å betrakte bilkjøring som en «sosial aktivitet», hvor man er hensynsfull ovenfor hverandre gjennom godt samarbeid og tydelig kommunikasjon.

– Da ville vi ha kommet svært langt i arbeidet med trafikksikkerhet, smiler hun.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

Toppillustrasjon: Klipp og Lim AS

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.