Om ulykken først er ute, er det noen grep du kan ta for å skåne dyret for unødig lidelse og gjøre veien trygg for medtrafikanter.

En viltpåkjørsel er svært dramatisk for mennesker og dyr. Hvert år blir det registrert rundt 10 000 kollisjoner mellom kjøretøy og elg, hjort, rådyr og andre dyr.

Straffbart

De fleste dyrene dør eller må avlives, men et stort antall lider unødig, påpeker Øivind Edsem, rådgiver i viltnemda i Frogn kommune.

– En viltpåkjørsel vil som regel være en sjokkartet opplevelse. Det er forståelig at folk reagerer og håndterer situasjonen forskjellig. Men det er ikke akseptabelt å ikke melde fra etter en slik hendelse, understreker han, og fortsetter:

– Å kjøre bil medfører et stort ansvar. En av pliktene du har, er å skåne dyr for unødig lidelse. Viltloven slår fast at det ikke er straffbart å kjøre på et dyr, men at du kan straffes om du lar være å melde fra.

Les også: Slik forbereder du deg på mørkere kjøreforhold

Trekker mot veiene

Viltpåkjørsler skjer hele året, men som bilist har du grunn til å være ekstra oppmerksom om høsten og vinteren. I de mørke årstidene er det vanskeligere å oppdage dyr, som ofte trekker ned til veiene når snøen reduserer framkommeligheten i skogen.

– En elg beveger seg opptil 10–12 meter i sekundet. Det sier seg selv at det kan være vanskelig å oppdage et dyr på vei ut i veibanen før det er for sent, sier Edsem.

Se også: Dette kan bli fremtidens biler

Slik går du frem

Hvis du kjører på et dyr, er første bud å melde fra. Ring politiet på 02800. Politiet varsler i sin tur viltnemnda i den aktuelle kommunen. Viltnemnda består av kyndige personer som rykker ut og vurderer hva som skal skje med fallviltet, betegnelsen på dyr som dør eller må avlives av andre årsaker enn vanlig jakt.

Deretter vil politiet som regel sette deg i direkte kontakt med viltnemndas representant, slik at dere kan vurdere situasjonen. Ved mindre alvorlige ulykker kan det gis tillatelse til å kjøre videre etter at ulykkesstedet er tydelig merket.

– Men hovedregelen er at du blir på stedet. En viltpåkjørsel kan oppleves som svært dramatisk. Og i tillegg til å overbringe viltnemnda informasjon, har mange bilister behov for å snakke med noen etter en slik hendelse. Vi kan også hjelpe til med å vurdere om bilen er i kjørbar stand etter kollisjonen, sier Edsem.

Les også: Slik gjør du bilen klar for kulda

Kan avlive dyret selv

Dyr skal spares for unødig lidelse. Det innebærer at viltnemnda kan gi tillatelse til at en bilfører kan avlive et påkjørt dyr på egenhånd.

– En kyndig person vet hvordan, sier Edsem, som samtidig advarer mot å nærme seg rev og grevling. De kan bite hardt og har gjerne ugunstig bakterieflora i kjeften. En påkjørt elg kan også være farlig.

– Selv om den ligger stille og tilsynelatende er død, kan den brått våkne til liv. Dette er dyr som veier flere hundre kilo og har voldsomme krefter. Ett spark kan drepe et menneske.

(saken fortsetter under bildet)

– Merker du ulykkesstedet, blir det lettere å finne dyr som er skadet, sier Øivind Edsem, rådgiver i viltnemnda i Frogn kommune. Her viser han frem et viltbånd utviklet av Gjensidige og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), som er produsert for formålet. Foto: Øyvind Joar Pettersen.

Les også: Derfor må du ikke etterlate hunden i bilen

Forsikring

Hvis bilen får skader som følge av en viltpåkjørsel, kontakter du forsikringsselskapet. Du trenger ikke frykte økonomiske konsekvenser. Som vår kunde får du verken bonustap eller egenandel.

Edsem opplyser at viltnemnda kan være til hjelp overfor forsikringsselskapet.

– Etter en påkjørsel vil viltnemnda kunne gi en skriftlig bekreftelse på sted, tidspunkt og omfang av skaden. Bekreftelsen kan brukes som dokumentasjon overfor forsikringsselskapet, sier han.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

5 råd ved viltpåkjørsel:

1. Sett på nødblink, ta på refleksvest og sikre stedet med varseltrekant
2. Skaff oversikt over eventuelle personskader og ring 113 hvis akutt hjelp er nødvendig
3. Ring og meld fra til politiet på 02800. Du kan også kontakte viltnemnda i den aktuelle kommunen direkte.
4. Merk stedet for påkjørselen, for eksempel med en plastpose eller et særskilt viltbånd i et tre eller liknende. Det gjør det lettere å spore et skadet dyr.
5. Avliv dyret hvis du er kompetent og føler deg kapabel

Sjekk pris på billån