Illustrasjonen på denne siden viser en situasjon mange bilførere og syklister opplever hver dag. Men hvem har vikeplikt? Det er det veldig få som vet.

Mange dødsulykker

La oss like godt starte med fasiten. Som syklist har du vikeplikt når du skal

  • krysse en annen vei fra gang- og sykkelvei eller fortau, eller
  • svinge inn på en annen vei fra gang- og sykkelvei eller fortau.

I eksempelet over er det altså syklisten som skal vente med å krysse veien til bilen har passert.

Visste du dette, tilhører du en eksklusiv gruppe trafikanter. Det er nemlig vanlig å tro at myke trafikanter alltid har rang over harde trafikanter, også i veikryss. Det bekreftes i ulykkesstatistikken, som viser at 14 prosent av dødsulykkene som involverte syklister mellom 2005 og 2012 skjedde da syklisten skulle rett frem der en bil svingte til høyre.

Les også: En ekstra flott sykkel trenger ekstra god forsikring

Vanskelig vikeplikt

Signe Gunn Myre i Vegvesenet

Reglene om vikeplikt er vanskelige å forstå. Det er Statens vegvesen og Syklistenes Landsforening enige om. For i eksempelet vårt skal syklisten vike. Men hva om han ikke kom fra sykkelvei, men befant seg i veibanen?

– Da skulle bilføreren ventet med å svinge til syklisten hadde passert krysset. Og det samme ville vært tilfellet hvis veien som skulle krysses var privat eller en avkjørsel: Bilføreren har vikeplikt.

– Dette er det ikke så mange som er klar over, sier prosjektleder Signe Gunn Myre i vegvesenets kampanje Del veien.

Les også: Gi sykkelen en skikkelig vårpuss

Farlige situasjoner

Signe Gunn Myhre støttes av generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. Han mener både bilførere og syklister har grunn til å være forvirret, og peker på flere forhold som kan skape farlige situasjoner:

  • Er veien en avkjørsel eller en offentlig vei? Dette må både bilfører og syklist avgjøre i løpet av sekunder. Det er ikke sikkert at de konkluderer likt.
  • Hvis syklisten går av sykkelen og leier den over fotgjengerovergangen, er det bilføreren som har vikeplikt. Men overgangen fra syklist til fotgjenger skjer ofte i fart inn mot krysset, noe som kan skape en uavklart situasjon mellom trafikantene.

Les også: Slik gjør du barna tryggere på sykkel

For mye ansvar for barn

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening

Ifølge Andersson legger dagens regelverk for mye ansvar på syklistene, ikke minst fordi de ofte er barn.

– Som gruppe er syklister både unge og eldre med forskjellige ferdigheter og ulik grad av trafikkopplæring. Derfor bør ansvaret heller ligge hos bilføreren, som alltid er en voksen person som har fått trafikkopplæring, og som sitter i et kjøretøy som utgjør en stor fare for syklisten ved en påkjørsel, fremhever Andersson.

Syklistenes Landsforening går inn for at reglene endres slik at vikeplikten alltid legges på bilføreren. Og dette skal nå prøves ut i Kristiansand, opplyser Signe Gunn Myre.

– I forbindelse med en ny sykkelekspressvei kjører vi en pilot der vi tester ut forkjørsrett for syklister. Samtidig er det lagt stor vekt på tydelig merking og informasjon. Erfaringene fra dette prosjektet vil være nyttige i videre arbeid med disse utfordringene nasjonalt, sier hun.

Les også: Fem eventyrlige sykkelturer

Søk blikkontakt

Inntil det skjer: Hvordan bør du oppføre deg for å være så trygg som mulig i trafikken? Vær varsom og vis hensyn, enten du kjører på to eller fire hjul, oppfordrer Myre og Andersson.

– Som syklist må du være årvåken og forsiktig. Husk at der noen bilførere slipper deg frem, vil andre stå på retten sin. I tillegg anbefaler vi alle å ha en hyggelig innstilling overfor medtrafikanter, enten de kjører bil, sykler eller går, sier Andersson.

Myre understreker viktigheten av blikkontakt. Hun mener det er enda viktigere enn å kunne vikepliktsreglene som syklist.

– Får du blikkontakt med bilister i veikryss, vet du at du er sett. Da er faren som regel over, sier hun.

Les mer om smart sykling og bilkjøring hos Del veien og Syklistene

8 gode sykkelråd til syklister og bilister

1: Søk blikkontakt
Se og bli sett, så er faren over. Smil gjerne også. Det kan løse opp i frustrasjoner og hindre aggressiv kjøring.

2: Gi tydelig tegn
Som bilist må du ikke slurve med blinklyset. I dødvinkelen kan du ha en syklist som skal rett frem. Som syklist rekker du ut armen når du skal svinge, særlig når du svinger til venstre og krysser veien.

3; Hold deg unna blindsoner
De er større enn du tror! Som syklist kjører du aldri opp på høyre side av kassebiler og store lastebiler i veikryss. Sjåføren har ikke mulighet til å se deg der.

4: Bruk lys og refleks
Det er påbudt å bruke hvitt lys foran og rødt lys bak på sykkelen ved dårlig sikt og i mørke. Bruk gjerne lys og refleks også på dagtid, da er det lettere å se deg i lav sol og motlys.

5: Se deg over høyre skulder
Som bilist må du alltid se deg over høyre skulder før du svinger til høyre i kryss eller rundkjøring. Det kan være en syklist i dødvinkelen.

6:Ikke mer enn to i bredden
Hvis det er lite og oversiktlig trafikk, kan dere sykle to i bredden. Det gir kortere forbikjøringsstrekning for bilister.

7: Slipp bilister forbi
Vær oppmerksom på bilister som ligger bak. Gi tegn og slipp dem forbi ved første anledning.

8: Kjør forbi med god margin
På grunn av dragsuget må du ha større avstand når du kjører forbi en syklist enn en annen bil. Sett på blinklyset og legg deg helst over i det andre kjørefeltet.

(Kilde: Statens vegvesen)

Sjekk om du har riktig bil- og/eller sykkelforsikring

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.