Se hvor du svinger når skoleklokka ringer! Bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige, Jan Fleinsjø, gir deg rådene til en tryggest mulig skolevei – for både trippende elever og rullende kjøretøy.

Bilmekaniker Jan Fleinsjø. Foto: Sverre Christian Jarild

Hverdagen er unektelig i gang igjen, og mange av oss er tilbake på jobb og skole. Med mye aktivitet rundt skoler og barnehager igjen, er det ekstra viktig å ha fokuset på veien for å unngå farlige situasjoner.

Les også: Slik gjør du barna tryggere på sykkel

– Det er mange som skal levere barna sine på skolen og i barnehagen, og en del av disse er avhengig av bil. Da er det viktig å ta hensyn til hverandre, og ha et våkent blikk på omgivelsene. Vi ønsker jo at alle skal komme trygt frem, sier Jan.

Her er Jans 10 tips til en trygg skolevei:

Har du Gjensidige-appen?

 

I denne kan du blant annet:

– se forsikringene dine

– melde skade raskt og enkelt

– finne legekontor nær deg

– se saldoen bankkonti, fond- og pensjonssparing

– laste ned reisekort

 

Last ned fra AppStore

Last ned fra Google play

  1. Hold avstand til bilen foran deg, da er det lettere å få oversikt
  2. Stress ned, det aller viktigste er å komme trygt fram
  3. Vær obs på parkeringsplassene ved skoler og barnehager, det kan være barn og voksne som er vanskelig å få øye på mellom bilene. Barn i skolealder er små og kan fort bli «usynlige» bak andre biler
  4. Rygg inn når du skal parkere, det gjør det lettere å kjøre ut igjen og gir deg bedre oversikt
  5. Følg barnet til skolen til fots, hvis du kan. Finnes det veier uten at du må krysse en bilvei bør den benyttes, selv om det gir en liten omvei
  6. Ikke kjør forbi en skolebuss som står i busslomme, det kan komme barn løpende ut foran bussen. Hvis du må kjøre forbi – vær ekstra oppmerksom
  7. Ikke stopp foran fotgjengerfelt, eller foran skoleporten for å slippe av eller hente barnet, det kan gi en uoversiktlig trafikksituasjon for andre
  8. Tren på skoleveien sammen med barna før skolestart. Det vil gi god læring i hvordan de skal forholde seg til trafikken. Gå gjerne et stykke bak og observer, og korriger dersom det trengs
  9. Hver obs på elektriske biler og sykler, disse kan komme brått på da støynivået er lavere
  10. Husk at barn ikke vurderer fare og avstand på samme måte som en voksen

Les mer om bilforsikring