Kvinner omfavner den nye IPS-ordningen. – Det er svært gledelig at flere kvinner tar grep om egen pensjonssparing, sier Finans Norge.

Nær halvparten av de som sparer til pensjon gjennom IPS-ordningen er kvinner. Det viser tall fra Finans Norge og Verdipapirfondenes forening. Tallene omfatter IPS-sparingen i til sammen 16 norske forsikrings- og forvaltningsselskaper, deriblant Gjensidige.

Les mer: Derfor bør du velge IPS

Kvinnene tar innpå

– At kvinner omfavner IPS-ordningen, er en gledelig overraskelse. Det kan tyde på at vi som gruppe er i ferd med å ta til oss budskapet om hvor viktig det er å spare til pensjon på egen hånd, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Direktør for livsforsikring og pensjon Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge

Hun legger til at IPS er en spareform som har langsiktighet og stor grad av forutsigbarhet som kjennetegn, og at dette er elementer som appellerer til kvinner. Historisk sett har menn spart mer, og til høyere risiko, enn kvinner.

– Privat pensjonssparing har tradisjonelt vært en mannsdominert arena. Dette er et tankekors. Det generelle bildet er at det er kvinner som risikerer å bli pensjonstapere, sier Kierulf Prytz.

Les også: Dette bør alle i landbruket vite om pensjon

Kjønnsforskjeller i arbeidslivet

Pensjonsekspert Alexandra Plahte i rådgivningsselskapet Gabler Steenberg & Plahte mener mange kvinner vil få en negativ overraskelse når de slutter å jobbe. Hovedgrunnen er at det er store forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidslivet.

Pensjonsekspert Alexandra Plahte i rådgivningsselskapet Gabler Steenberg & Plahte

– Fortsatt tjener gjennomsnittskvinnen mindre enn det menn gjør. I tillegg jobber flere kvinner deltid, og samlet vil dette som regel straffe seg med tanke på pensjon. Noen vil oppleve at de ikke har økonomi til å pensjonere seg så tidlig som de ønsker, sier hun.

Les også: Unge kvinner kan bli pensjonstapere

Stefi Kierulf Prytz legger til at kvinner generelt har flere år uten arbeidsinntekt, for eksempel i form av ulønnet permisjon.

– Dermed går de glipp av pensjonssparingen som skjer i regi av arbeidsgiveren – altså tjenestepensjonen. Når kvinner i tillegg lever lenger enn menn, blir budskapet tydelig: Kvinner må ta større ansvar for å spare til pensjon, sier hun.

Du kan sjekke din egen pensjonsbeholdning på Norsk Pensjon og i Gjensidige-appen.

Artikkelen fortsetter under.

Kilde: Finans Norge og VFF

 

Flere kvinner i Gjensidige

Finans Norges IPS-tall stemmer godt overens med Gjensidiges egen statistikk.

– Det ser ut til at stadig flere kvinner er opptatt av å sikre pensjonsalderen økonomisk, sier Pia Saxrud, leder for Pensjon og sparesenter i Gjensidige.

Hun opplyser at den samlede andelen «IPS-kvinner» i selskapet økte fra 38 prosent i 2017 til 45 prosent i 2018.

– Hvis man ønsker økonomisk frihet som pensjonist, vil egen sparing i mange tilfeller være en forutsetning. Spesielt viktig er det hvis man ønsker å gå av før fylte 67 år. Dagens regler gjør IPS til et godt valg for mange, gitt at de er villige til å binde sparepengene til de fyller minimum 62 år, sier Saxrud.

Les også: Finn pensjonen din på mobilen

Så mye kan du «tjene»

Hvor mye kan du sitte igjen med ved sparing i IPS? Hvis du sparer maksbeløpet på 40 000 kroner per år i 20 år, vil det gi totalt nesten 1,1 millioner kroner «på bok» (avkastning = 2,85 % etter inflasjon). Du vil ha fått 176 000 kroner i utsatt skatt (fradrag = 22 % i 2019).

Smart med spareavtale

Vil du spare til pensjon, er det smart å opprette en spareavtale, fremholder Saxrud. En spareavtale innebærer at du automatisk overfører et fast beløp til sparekontoen din hver måned.

– Slik går sparingen nesten av seg selv. I tillegg vil denne spareformen over tid jevne ut de største svingningene i aksjemarkedet, forklarer hun.

Les også: Les mer om pensjonssparing

Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?

  • Maksimalt sparebeløp per år er 40 000 kroner
  • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år

Når kan du ta ut alderspensjon?

  • Pengene er bundet frem til uttak, som kan skje tidligst fra fylte 62 år
  • Utbetalingen må skje over minst 10 år og til man fyller 80 år. Hvis pensjonen utbetales fra 62 år, blir minste utbetalingstid 18 år.
  • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G (per januar 2019 18 726 kroner), kan utbetalingstiden settes ned
  • Hvis kunden dør, tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo etter nærmere regler

Skatt

  • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt
  • Sparer du 40 000 kroner, får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019)
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt ved fondsbytte eller løpende avkastning
  • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019)

Kilde: Finans Norge

Les mer om pensjonssparing

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.