Mange nordmenn med psykiske lidelser er ikke i kontakt med helsetjenesten, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Psykolog oppfordrer flere til å søke hjelp, både hos sine nærmeste og profesjonelt. 

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet vil rundt en av fem få en psykisk lidelse i løpet av et år. Samtidig er det kun et mindretall av de med angst og depresjon som oppsøker helsetjenesten for å få hjelp.

Psykolog Fredrik Lian jobber hos Lian & Fjell psykologtjenester og har bred erfaring med behandling av angst, depresjon, relasjonsvansker, stress og lav selvfølelse. Han mener at flere bør bli flinkere til å oppsøke hjelp, og forklarer at dette starter i hjemmet.

Fredrik Lian. Foto: Øyvind Halsøy

– Ofte kan psykisk strev håndteres på egenhånd, ved at man søker nærhet og omsorg fra venner og familie. Når vi er triste, trenger vi omsorg og støtte fra andre. Åpenhet om vanskelige følelser handler ikke bare om å snakke om dem, men også å tørre å vise dem. Dette kan være en sårbar oppgave, men det er samtidig svært viktig, forklarer han.

Lian mener imidlertid at profesjonell hjelp kreves i enkelte tilfeller.

– Merker du ikke bedring på tross av egen innsats og støtte fra de som står deg nær, kan det være smart å ta kontakt med fastlegen, sier han.

Les også: Ny nettjeneste for de som ikke har det så bra

Flere muligheter for hjelp

Psykolog Lian ser flere muligheter for å få profesjonell hjelp til å håndtere psykiske utfordringer.

– Fastlegen kan henvise deg videre til behandling i det offentlige. En del kommuner har også lavterskeltilbud som ikke krever henvisning. Der kan du selv ta direkte kontakt. Hos de fleste privatpraktiserende psykologer trenger man derimot ikke henvisning, og man kan selv oppsøke hjelpen, forklarer Lian.

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige, Ivar Sundsbø, anbefaler tjenester som gir deg ferdigheter for å håndtere psykiske utfordringer.

Ivar Sundsbø

– Jeg tror svært mange av oss iblant opplever psykiske utfordringer som for eksempel stress. Derfor mener jeg det er viktig å være i stand til å håndtere dette. Det finnes flere gode ressurser på nettet, som PsykiskHelse.no og Braive, som kan gi deg verktøy for å mestre lettere psykiske utfordringer på en god måte, sier han.

Les også: Utnytter bedriften helseforsikringen?

Fysisk aktivitet kan bidra psykisk

I tillegg til å få hjelp fra omgivelsene, oppgir psykolog Lian at gode søvnrutiner, sunt kosthold og jevnlig trening kan bidra til en bedre psykisk helse. Fysioterapeut Sundsbø er enig og understreker sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse.

– Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Forskning viser også at fysisk aktivitet er viktig for forebygging av psykiske plager som angst og depresjon. Fysisk aktivitet kan også brukes som et supplement til andre behandlingsmetoder, sier fysioterapeuten.

I tillegg påpeker Sundsbø at fysisk aktivitet kan gjøre at du sover bedre om natta.

Én til to treningsøkter i uka kan utgjøre en forskjell, men husk at det er den totale aktivitetsmengden det kommer an på. Å gå til jobb i stedet for å kjøre bil, ta trappene eller leke med barna er også gode kilder til fysisk aktivitet, sier han.

Les også: Få ned julestresset

Dette kan du få hjelp til

Ifølge Lian kan en psykolog hjelpe deg direkte, men også indirekte ved å gi deg verktøy til å mestre psykiske plager.

– Hos en psykolog kan du snakke om vanskelige følelser, tanker eller fastlåste handlingsmønstre. Psykologen kan gi råd om hva som gir god psykisk helse, prøve å forstå hva som gir deg psykiske utfordringer, og bruke denne kunnskapen til å hjelpe deg ut av vanskene, sier han og fortsetter:

– Alle mennesker strever fra tid til annen med vonde følelser, vanskelige relasjoner, bekymringer og uro. Mange tror også at man må være syk for å gå til psykolog, men det stemmer ikke, sier psykologen.

Han ser flere grunner til at det kan være vanskelig å oppsøke hjelp.

– Enkelte har lite eller dårlig erfaring med å snakke med andre om det som er vanskelig. De kan tidligere i livet ha blitt latterliggjort, oversett, bagatellisert eller opplevd andre ubehagelige reaksjoner rundt det de sliter med. Dersom erfaringene tilsier at det ikke hjelper å snakke om vanskene sine, øker terskelen for å oppsøke hjelp, forklarer han.

Les også: Frisk av å jobbe?

Skaff et sikkerhetsnett

Gunnar Kvan

Produktsjef i Gjensidige, Gunnar Kvan, mener at det kan være nyttig for de fleste av oss å tenke gjennom økonomiske konsekvenser ved psykiske helseplager.

– Skulle du være så uheldig at psykiske eller fysiske helseutfordringer påvirker evnen din til å jobbe, kan det ha stor betydning for økonomien din. Jeg anbefaler derfor alle til å se nærmere på hvordan et lengre sykefravær eller uførhet kan påvirke privatøkonomien. De aller fleste vil se det som en fordel å ha et økonomisk sikkerhetsnett i slike tilfeller, og da vil en uførepensjon være en god løsning, avslutter Kvan.

Les også: – Uføreforsikring er en «no-brainer»

Les mer om uførepensjon

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.