Boligkjøp er den største enkeltinvesteringen til nordmenn flest, men kun en av fire kjenner seg egentlig kompetente nok til å vurdere et salgsobjekt. – Urovekkende, sier eiendomsmegler.

I undersøkelsen Boligpuls, som er gjennomført av YouGov for Gjensidige i 2018, kommer det frem at nordmenn flest kjenner seg lite kompetente til å vurdere om boligen man er på visning i er i god stand.

Bilde: Amanda Wad Henriksen i Gjensidige Bolighandel.
Amanda Wad Henriksen i Gjensidige Bolighandel.

– Funnene fra undersøkelsen viser at de fleste gjør svært lite for å forsikre seg om at boligen ikke har betydelige feil og mangler. Kun 26 prosent sier de selv er kompetente til å vurdere et salgsobjekt, og kun halvparten kjenner til innholdet i en tilstandsrapport. Dette er urovekkende, da det kan gi store konsekvenser for kjøper, sier Amanda Wad Henriksen, eiendomsmegler i Gjensidige Bolighandel.

Les også: Stoler mer på oss selv enn fagfolk

– Få hjelp på visningen

Undersøkelsen viser at fire av ti tar med partneren på visning, mens to av ti tar med venner eller familie med håndverkerkompetanse. Kun fem prosent tar med en takstmann.

– Det kan være lurt å ha med seg noen med byggfaglig kompetanse på visning, men det er likevel viktig at du gjør hjemmeleksa di skikkelig i forkant og stiller godt forberedt. Er du usikker på noe, kan du for eksempel ta kontakt med en autorisert takstmann før og etter visning, sier Espen Fuglesang, fagdirektør i Norges Takseringsforbund.

Henriksen i Gjensidige Bolighandel oppfordrer også til å spørre.

– Altfor mange kjøper bolig uten verken kjennskap til boligens stand eller å ha lest gjennom prospektet grundig. Er det noe du er usikker på er rådet mitt helt klart: Spør selger, megler eller en autorisert takstmann.

Les også: Slik unngår du å havne i boligkonflikt 

De unge stiller svakest

Det er de mellom 18 og 29 år som kjenner seg minst kompetente til å vurdere et salgsobjekt, og kun 24 prosent mener de selv har den nødvendige kompetansen.

Dette overrasker ikke takstmannen.

Espen Fuglesang. Foto: Norges Eiendomsakademi.

– Det er ikke rart at det er de med minst erfaring som føler at de kan minst om boligkjøp. Min oppfordring til unge kjøpere er å forhøre seg med mer erfarne på boligmarkedet, og ikke minst, sette seg nøye inn i prospektet. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle feil og mangler som er beskrevet i tilstandsrapporten. På visningen kan du sjekke at det som står i rapporten stemmer med virkeligheten, sier Fuglesang som får støtte fra Henriksen:

– Mange unge på visning er ofte veldig positive og flinke til å se muligheter. Det er for så vidt bra, men det er viktig å ikke bli altfor revet med. Sjekk at plantegningene stemmer med prospektet, vær kritisk til eventuelt merkelig lukt og dårlig vedlikehold, sier hun.

Les også: Bruker millioner på å «sminke» salgsobjektet

Tilstandsgaranti skal gi trygghet

Selv om du aller helst ønsker å avdekke feil og mangler i forkant, kan det likevel skje at noen uforutsette, og gjerne ubehagelige, overraskelser dukker opp i etterkant. I slike tilfeller er det ofte ikke nok med en tradisjonell boligkjøperforsikring, som kun dekker advokatutgifter for å gå til sak mot selger eller selgers forsikringsselskap. For å ha et lovlig krav mot selger må feilen normalt koste fem til seks prosent av kjøpesummen å utbedre ifølge Henriksen.

– Derfor tilbyr vi Tilstandsgaranti med Gjensidige Bolighandel. Med Tilstandsgaranti vil du som forbruker ha en rettferdig ordning som ivaretar både selger og kjøper på like vilkår. Tilstandsgarantien sørger for å dekke utbedringer av skjulte feil og mangler ved boligen, altså feil som ikke var nevnt i tilstandsrapporten til boligen. Tilstandsgarantien varer i fem år etter overtakelsen og har ingen krav til vesentlighet. Egenandelen er i tillegg kun på 4000 kroner, avslutter hun.

Les også: Derfor starter Gjensidige med eiendomsmegling

Sånn kan du forberede deg til visning

Fuglesang trekker frem åtte tips, som gir deg et godt utgangspunkt til å ta riktige vurderinger på visning:

1. Først og fremst, sjekk prospektet nøye. Deretter skal du kunne danne deg et godt bilde om det som eventuelt befinner seg i vegger og tak, rørsystemet og elektrisk anlegg.

2. Planlegg hva du skal se etter. Drar du alene, gå gjennom prospektet med noen andre i forkant. Ofte kan det være til god hjelp å sparre med familie eller venner med erfaring fra boligkjøp.

3. Noter ned alle vurderingene underveis på visning.

4. Ikke overvurder din egen evne til å finne skjulte skader og avvik. For dette kreves det høy faglig kompetanse, og skal i utgangspunktet være beskrevet i tilstandsrapporten.

5. Ta med praktisk utstyr for å gjøre nødvendige målinger. Målebånd er alltid kjekt å ha med seg, men fuktmålere og lignende avansert utstyr bør du styre unna og la de proffe ta seg av. For å sjekke om det er nødvendig fall i gulvet på badet kan du bruke en klinkekule.

6. Besikt våtrom nøye. Det kreves svært god kunnskap for å vurdere kvalitet på bad, så er det ett sted du bør vurdere å forhøre deg med en ekspert, er det her.

7. Ta i bruk flere sanser på visning: Syn, hørsel og lukt. Lukt som kan minne om «kjellerlukt» er ofte et dårlig tegn og kan bety muggsopp. Er det mye trafikkstøy kan dette være lurt å ta med i vurderingen før du legger inn bud.

8. Gjør deg kjent med reguleringsplaner for området. Her kan det fremkomme fremtidige planlagte bygg eller forslag til omregulering til industri eller næring som kan redusere sikt og gi økt trafikkbelastning.

Lær mer om Gjensidige Bolighandel

Foto øverst: Berit Roald, NTB Scanpix