Hus- og innboforsikringen kan dekke skader på boligen og tingene dine. Men, hva om du blir ansvarlig for skader på andres eiendom?

Advokat MNA Vibeke Stiansen – Konsernjuridisk avdeling i Gjensidige

Livet som boligeier medfører en del forpliktelser mange vanligvis ikke tenker over. For eksempel at man kan bli holdt økonomisk ansvarlig for skader på andre personer eller på andres eiendom. Dette har imidlertid forsikringsselskapene tenkt på. I vilkårene for bolig- og innboforsikringen din kan du lese at forsikringen dekker rettslig ansvar. Hva betyr det, egentlig?

– Tenk deg at familiens trampoline eller hagemøbler blir tatt av et vindkast, flyr av gårde og lander på naboens bil. Dersom skadene fører til økonomisk tap for naboen, kan du bli gjort ansvarlig hvis en rettslig vurdering konkluderer med at du kan klandres for skaden, forklarer fagsjef Vibeke Stiansen i Gjensidige.

En slik situasjon kan for eksempel oppstå hvis dårlig sikring var grunnen til tramplonenes flyvetur. Og det er her punktet om ansvar i forsikringen kommer inn i bildet. Den vil dekke erstatningsansvaret man har for skaden på naboens bil.

Les også: 150 000 nordmenn har fått identiteten misbrukt

Skal ikke tape bilbonus

Hva så med naboens bilforsikring? Vil det ikke være naturlig at den dekker skaden? Loven sier at hvis det skadde objektet er forsikret, skal denne uansett brukes. Men naboen må uansett ut med en egenandel, som han deretter kan få dekket av din ansvarsforsikring. Naboen får heller ikke bonustap, forklarer Stiansen.

– Hvis naboens bil ikke hadde kaskoforsikring, vil ansvarsforsikringen din dekke skaden. Da må du betale egenandel til selskapet ditt, legger hun til.

Les også: Oppussing om våren gir mindre heksesot

Barns ansvar

Skadeserstatningsloven har regler om at barn kan bli erstatningsansvarlige for skader på andres eiendom: «Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.»

– Barnets alder betyr mye når det skal vurderes om det kan klandres for en skade. Man forventer mer forsiktighet fra et barn på tolv år enn fra et barn på åtte, sier Stiansen.

Les også: Baby i hus? Disse telefonnumrene bør du kunne

Hva med fireåringen som «tegner» på naboens bil? Fagsjefen viser til at barn under skolealder ikke kan bli gjort ansvarlig for sine handlinger.

– Men hvis barnet er så lite, må det vurderes om det har fått «tilbørlig tilsyn». Med andre ord: Har foreldrene passet godt nok på barnet? Hvis vurderingen er at barnet manglet tilsyn, vil foreldrene kunne holdes ansvarlig. I så fall vil ansvarsforsikringen dekke skadene på naboens bil, eventuelt egenandelen hans, sier Stiansen. Hun presiserer at det ikke er forventet at foreldre skal ha konstant oppsyn med barna sine.

– Barn i skolealder kan i større grad holdes ansvarlige for egne handlinger. Hvis 10-åringen sykler inn i en bil, er hun så stor at hun kan holdes ansvarlig. Også i dette tilfellet vil familiens ansvarsforsikring dekke skadene.

Hvor mye som kan forventes av et barn? Det avhenger av både barnet alder og hvor forståelige regler det er snakk om, ifølge Stiansen.

– En niåring bør kunne enkle trafikkregler, men forventes ikke å kunne de mer kompliserte, sier hun.

Les også: Sånn sikrer du uteområdene for de minste

Ingen er ansvarlig for rene uhell

I forsikringssammenheng er det en grunnregel at ingen er ansvarlig for rene uhell. Ting kan skje – slik er «dagliglivets risiko». En trampoline på ville veier kan vurderes som et slikt uhell. Det samme gjelder ballen som femåringen er så uheldig å sparke gjennom naboens rute, opplyser Stiansen.

– Det kan virke urettferdig at den som har fått en slik skade må dekke den selv eller gjennom forsikringen, men slik er norsk erstatningsrett lagt opp, sier hun.

Les mer om ansvarsdekningen og rettshjelp

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.