Skal du bygge nytt uthus, klarer du mye med sunt bondevett. Det hjelper imidlertid lite hvis du ikke følger byggetekniske lover og regler.

Byggteknisk konsulent Terje Engen i Gjensidige

– Vi ser det gang på gang: Landbruksbygninger får store skader som kan knyttes til svikt i prosjekteringen og/eller byggearbeidene. Sånt er naturligvis veldig kjedelig for den bonden som har lagt mye penger og arbeid i et prosjekt. I tillegg kommer risikoen for avkortning av forsikringsutbetalingen. Verst er det likevel når konstruksjonsfeil fører til tap av dyr og menneskeliv, sier byggteknisk konsulent Terje Engen i Gjensidige.

I mer enn 20 år har Engen besøkt gårdsbruk i alle deler av hjemfylket Trøndelag på vegne av Gjensidige. Omstendighetene er som regel ikke av det lykkelige slaget: Oppgaven hans er å taksere bygningsskader og avdekke årsaken til disse. Ofte handler det om å vurdere hvorvidt en skade har sammenheng med måten bygget er konstruert og/eller oppført på.

– Det skjer dessverre ikke sjelden at vi ser driftsbygninger som har kollapset mer eller mindre. Ofte er det taket som har gitt etter for snø og/eller vind. Skader som følge av skjevfordeling av snø, hvor vekten ligger på lesiden av taket, er en gjenganger, forteller takstmannen.

Les også: Rekordmange snøskader på landbruksbygg

Unntak fra plan- og bygningsloven

Fagsjef Øystein Ree i Gjensidige

Hvis du planlegger et nytt, eller vil bygge om et våningshus, gjelder plan- og bygningsloven fullt ut. Er det imidlertid snakk om en ny driftsbygning, lemper myndighetene på kravene.

– Ifølge loven trenger du ikke å benytte ansvarlig foretak i forbindelse med søknad, prosjektering og utførelse av en alminnelig driftsbygning som ikke er større enn 1 000 kvadratmeter, sier fagsjef Øystein Ree i Gjensidige.

I praksis innebærer dette at du kan utføre mange oppgaver knyttet til planlegging og oppføring av bygningen uten å benytte deg av faglig ekspertise. Ifølge Ree fører dette i mange tilfeller til mangelfull prosjektering og løsninger som ikke er i henhold til lover og regler.

– Det er viktig å være klar over at loven ikke gir unntak for det konstruksjonsmessige. Et bygg skal uansett tilfredsstille tekniske krav til grunnarbeid og fundamentering, beregning av last, takkonstruksjon, materialer og så videre, sier han.

Les også: Branntrenden i landbruker er snudd

Kjenn din begrensning

Hva bør du så gjøre når du sysler med planer om et nytt uthus? Engen og Rees råd er:

– Kjenn din begrensning. Sørg for at bygget du planlegger blir oppført i henhold til regelverket. Det er best, tryggest og rimeligst på sikt.

Ifølge Engen er stadig flere bønder oppmerksomme på at lover og regler må følges i byggeprosjekter. Det er særlig den yngre generasjonen som ser betydningen av dette. Før var det mer vanlig å møte holdninger av typen «slik har vi alltid gjort det».

– Det er svært mye godt å si om gammel norsk byggeskikk. Mange bygninger står godt gjennom flere hundre år. Likevel er det en grunn til at det stilles krav til bygg. Tenk bare på vekten av maskinparken på et moderne gårdsbruk. Det alene er grunn god nok til at gulv, vegger og tak må konstrueres på en annen måte enn for en generasjon eller to siden. Kravene til brannsikre løsninger er også helt annerledes nå, sier Engen.

Les også: Olav lander på beina etter tørkesommeren

Gode råd til selvbyggeren

1) Benytt fagfolk til prosjektering og beregninger. Det sikrer gode løsninger – og noen å peke på hvis noe skulle gå galt.

– Benytt et ansvarlig foretak, eventuelt Norsk Landbruksrådgivning. De tilbyr god og rimelig assistanse, tipser Ree.

2) Legg heller egeninnsatsen i byggefasen. Ønsker du å kutte utgifter, er det bedre å gjøre det her. Men hold deg unna snarveiene også her.

3) Sørg for en god vedlikeholdsplan. Godt vedlikehold kan ikke overvurderes, er Ree og Engen samstemte om.

– Et mønsterbruk følger gjerne årsplaner for vedlikehold. Det sikrer at verdiene holder seg i år etter år. Vedlikehold er mye billigere enn å måtte investere i nytt, sier Engen.

4) Bruk godkjente kontrakter ved innkjøp av tjenester. Det bekrefter ansvarsforhold og dokumenterer oppdragets pris, art og omfang.

5) Følg HMS-reglene når du benytter deg av innleid arbeidskraft.

– Bruk stillaser, verneutstyr og andre sikringstiltak som tilfredsstiller kravene. Ta ansvaret du har som arbeidsgiver på alvor, oppfordrer Ree.

Les også: Har du en tomt, er det ikke sikkert du får bygge

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.