Et voksent menneske puster omtrent 10 000 liter luft i døgnet. Snart kommer en ny tjeneste som gjør det lettere å sjekke luftkvaliteten der du er.

Er du glad i vinteraktiviteter, har du kanskje opplevd at den kalde lufta kan gi irriterte slimhinner og kuldeastma. Dette er ubehagelig i seg selv, men plagene kan bli verre og direkte helseskadelige hvis luftkvaliteten er dårlig. Dette skjer fra tid til annen i tørt og kaldt vær, spesielt i enkelte byer og tettsteder.

Derfor blir luftkvaliteten dårlig

Når det er vindstille, blir kald luft liggende nær bakken. Varm luft legger seg oppå som et lokk, og uten bevegelse i lufta blir konsentrasjonen av forurensende partikler og gasser høyere.

De viktigste kildene til luftforurensing om vinteren er vegtrafikk, vedfyring og industriutslipp. Dette er grunnen til at luftkvaliteten ofte er dårligere i byer og tettsteder enn i områdene utenfor.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det viktig å følge med på luftkvaliteten i tørt og kaldt vær, spesielt hvis du har luftveisplager eller hjerte- og lungesykdom. Barn, gravide og eldre mennesker kan også være utsatt, men ved høye verdier kan selv friske mennesker merke effekten av dårlig luftkvalitet.

Se også: Fremtidens klima?

Slik kan du sjekke luftkvaliteten

Rådgiver i seksjon for transport og luftkvalitet
Miljødirektoratet, Line Merete Karlsøen

På dager med dårlig luftkvalitet, vil dette bli varslet av lokale myndigheter. Varsler blir som regel gjengitt i media. I tillegg kan du holde deg oppdatert på egen hånd på nettstedet luftkvalitet.info, som drives av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU). Tjenesten henter data fra målestasjoner i flere norske byer og tettsteder og publiserer løpende, timesbaserte måleresultater for lokal luftkvalitet.

Rådgiver Line Merete Karlsøen i Miljødirektoratet presiserer at målinger og varslinger om luftkvalitet ikke er ment som en oppfordring til publikum om å bli sittende inne.

– Målet er å hjelpe folk med å planlegge uteaktivitetene sine, slik at de kan unngå de mest utsatte områdene og tidspunktene. Fysisk aktivitet er jo sunt, selv om det er kaldt ute. I tillegg gir målingene fra kommunene og industrien data som danner grunnlag for eventuelle tiltak, sier hun.

Les også: Ut i vinterlandskapet

Fargekoder angir farenivå

Luftkvalitet.info varsler fire nivåer av luftforurensing ved hjelp av fargekoder. Fargene grønn, gul, rød og lilla indikerer graden av luftforurensing: liten, moderat, høy eller svært høy.

Forurensingsklassene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Vegdirektoratet og Miljødirektoratet, og det er knyttet helseråd til hvert nivå. Lave verdier vil kunne påvirke sårbare grupper som oppholder seg utendørs, mens friske personer vil kunne merke irritasjon og ubehag når verdiene er høye.

Tjenesten oppgir i tillegg den høyeste verdien målt i de største byene og tettstedene hver time. Du kan også studere et kart med varsel for alle målestasjonene både i og utenfor byene.

(saken fortsetter under tabellen)

Forurensning, helsevirkninger og helseråd Kilde: http://luftkvalitet.info/home/Varslingsklasser.aspx

Se også: Slik kan fremtidens boliger bli

Ny varslingstjeneste på trappene

En ny varslingstjeneste for luftkvalitet er under utvikling. Tjenesten Luftkvalitet i Norge skal gi varsler fremover i tid på en måte som tilsvarer et værvarsel. Løsningen testes for tiden av flere kommuner.

Testversjonen blir åpnet for publikum 30. januar 2019, informerer Karlsøen.

– Luftkvalitet i Norge skal gi varsler for hele Norge, ikke bare for byene og tettstedene. I tillegg vil tjenesten inkludere helse- og aktivitetsråd til flere grupper, for eksempel eldre og gravide, sier hun.

Få varsel på SMS

Har du forsikret bil, hus eller hytte hos Gjensidige? Da får du uværsvarsel på SMS, slik at du kan unngå unødvendige skader og andre problemer.

Les mer om uværsvarsel

Karlsøen opplyser at privatpersoner vil finne varslene på en egen (mobiltilpasset) nettside. I tillegg vil kommuner og organisasjoner få tilgang, slik at de kan informere om luftkvalitet i sine egne kanaler.

Inntil Luftkvalitet Norge kommer på luften, gjengir enkelte kommuner prognoser for de nærmeste dagene på nettsidene sine.

Les også: Ekstremvær i vente?

Takk for at du engasjerer deg i saken! Husk at dette er et åpent kommentarfelt, hvor du ikke må dele personlige/sensitive opplysninger. For henvendelser knyttet til ditt kundeforhold hos Gjensidige ber vi deg ta kontakt med oss på gjensidige.no, eller på telefon 915 03100.

Fordi vi ønsker en god, saklig debatt her på godtforberedt.no forbeholder vi oss retten til å slette innlegg som er ulovlige, krenkende eller på annen måte upassende.