Det er fint å nyte livet på sjøen. Men før du kaster loss, må du vite om du trenger å ta båtførerprøven. Dette er reglene for deg som skal føre fritidsbåt.

Heidi Therese Bless, Overingeniør i Sjøfartsdirektoratet

Alle som er født etter 1. januar 1980 må ha båtførerbevis. Dette gjelder hvis man skal føre båt som er åtte meter eller større, eller som har motor med mer en 25 hester.

Beviset ble innført i 2010 for å øke kunnskapen om sjømannskap og redusere antallet ulykker til sjøs, opplyser Sjøfartsdirektoratet . Man får båtførerbeviset etter å ha bestått båtførerprøven, som er en teoretisk test.

– Dette er en fin måte å skaffe seg grunnleggende kunnskap, som er nødvendig for å kunne navigere trygt på sjøen. I tillegg er det viktig å praktisere det man har lært. En god skipper blir man ved å utvikle ferdighetene sine som båtfører over tid, sier overingeniør Heidi Therese Bless i Sjøfartsdirektoratet.

Les også: Gode tips til båtpussen

Kurs i fire deler

Det er Norsk Test som administrerer båtførerprøven og utsteder båtførerbeviset på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test

– Prøven består av fire deler: sjømannskap, lover og regler, navigasjon og kartlesing samt spesielt viktige emner. Sistnevnte tillegges mest vekt ved prøven, forklarer administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test.

Prøven er nettbasert, men må avlegges på et godkjent testsenter. Selve prøven består av 50 spørsmål som må besvares i løpet av 60 minutter. Man må svare riktig på minst 80 prosent av alle spørsmålene. I tillegg må man svare korrekt på minst 80 prosent av spørsmålene innenfor temaet spesielt viktige emner.

– Beviset kommer i posten 2–4 uker etter at Norsk Test har mottatt testresultatet og bildet, sier Nilsen.

Les også: Få båten trygt på vannet

Velg riktig kurs

Selve prøven og beviset koster til sammen 723 kroner. I tillegg kommer eventuelle kostnader til kurs og bøker hos en av de mange kursleverandørene som er spredt over hele landet.

– De fleste opplever et båtførerkurs som nyttig og lærerikt. Ettersom ordningen er frivillig, blir leverandørene ikke kvalitetssikret av Sjøfartsdirektoratet. Derfor er det viktig at man bruker litt tid på å finne et kurs som gir godt læringsutbytte, sier Heidi Therese Bless.

Født før 1980? Ta båtførerbevis likevel

Er du født før 1980, kan du føre båt uten båtførerbevis. Likevel anbefales beviset også for båtfolk som er eldre enn 38 år i 2018.

– Det er ikke gitt at man er en god båtfører selv om man er født før 1980. Og selv om man har vært mye på sjøen, er det aldri feil med en oppfrisking av kunnskapen. Jeg har flere ganger opplevd at erfarne båtfolk ikke vet hvordan de skal forholde seg til et kardinalmerke eller en badebøye, kommenterer Bless.

Sjekk om du har riktig båtforsikring

Føre fritidsbåt i utlandet

Stadig flere drar på båtferie eller leier båt i utlandet, men mange steder blir norsk båtførerbevis ikke akseptert. Derfor har Norge sluttet seg til den internasjonale standarden «Internasjonalt båtførersertifikat (ICC)».

– Per i dag er det 23 land som har signert denne avtalen. I tillegg er det flere land som godtar sertifikatet uten at de offisielt har sluttet seg til ordningen. Har man allerede et norsk båtførerbevis, kan man søke om ICC etter å ha avlagt og bestått en praktisk prøve.

Les mer om båtførerbeviset og ICC hos Sjøfartsdirektoratet