Du mener kanskje at du ser like godt som før, men sannheten er at alle får dårligere syn med alderen. – Sjekk synet ditt og bli en tryggere trafikant, sier ekspertene.

Guro Ranes, leder / avdelingsdirektør for trafikksikkerhet ved TMT-avdelingen i Vegdirektoratet

At synet svekkes med alderen, er noe de aller fleste får merke. Det kan være plagsomt å se dårlig. Bak rattet kan det være direkte farlig. Dårlig syn er til hinder når man må innhente og bearbeide mye informasjon på kort tid – ikke minst når mørke, regn, sludd og tåke preger kjøreforholdene gjennom store deler av året.

– I trafikken er synet vår viktigste sans – det er en grunn til at førerkortet inneholder informasjon om man bruker briller. Men dessverre er det all grunn til å anta at dårlig syn fører til trafikkulykker, sier trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Les også: Slik kjører du i vintermørke

Trenger mer lys

 

Personer i 40-årene har mørkesyn som ligger nærmere 70-åringer enn 20-åringer.

Lurt av hjernen

I førtiårsalderen kan avisartiklene plutselig bli grøtete. Og innholdsdeklarasjonen på matvarene i butikken er det snart bare å glemme. Men bak rattet stevner mange av oss frem som før.

– Å overvurdere sitt eget syn er helt vanlig. Hjernen er et fantastisk apparat, som venner seg til og kompenserer for synsfeil. Vi blir rett og slett lurt til å tro at vi ser bedre enn vi egentlig gjør, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Les også: 150 000 nordmenn har fått identiteten misbrukt

Hvor godt ser du?

 

Test deg selv mot en annen passasjer i bilen.

 

Hvem klarer å lese skiltet i veikanten langt der fremme?

 

Og, hva står det på klistremerket på bilen foran?

Stivere, tregere, gråere

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund

Øyet er en avansert mekanisme som består av mange deler. De blir stivere, tregere og bokstavelig talt gråere etter hvert som årene går. Dermed mister øyet gradvis evnen til å slippe inn og tilpasse seg lys.

– Det går ut over både side-, dybde- og fargesyn. Vi bruker også lengre tid på å tilpasse oss overganger fra lys til mørke, for eksempel i tunneler. I tillegg øker følsomheten for motlys. Blending blir et større problem med årene, forklarer Haugo.

Mange opplever å få dårligere kontrastsyn, som gjør det vanskeligere å skille ting fra hverandre. En australsk studie viser at bilister med nedsatt kontrastsyn kan ha opptil åtte ganger høyere risiko for å havne i trafikkulykker enn folk med normalt syn.

Les også: Slik forbereder du deg til legetimen

Eldrebølge på veien

Det blir stadig flere eldre bilførere, og dette er noe myndighetene er opptatt av.

– Det er viktig å være oppmerksom på at våre evner og ferdigheter i trafikken blir dårligere med alderen, og at vi må ta hensyn til dette. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018–2021 har kunnskap om og tiltak rettet mot eldre trafikanter fått særskilt oppmerksomhet, sier Guro Ranes.

Les også: Er 60 det nye 50?

Ditt ansvar

I Norge stiller regelverket krav om at du må se godt for å kunne kjøre bil. Helsepersonell har meldeplikt, men i prinsippet kan du kjøre bil i over 50 år uten noen form for helsekontroll. Den er ikke obligatorisk før du fyller 75 år. Du bør likevel få undersøkt synet jevnlig, fremholder Hans Torvald Haugo.

– Ser du godt, blir du en tryggere trafikant. I tillegg øker din egen kjørekomfort. Når du kan lese skilt langt unna, får du mer tid til å planlegge kjøringen. Dermed blir bilturen mer behagelig, sier han.

Guro Ranes understreker at dårlig syn øker risikoen for å overse fotgjengere, bedømme avstander feil, ikke oppdage kryssende kjøretøy, lese skilt feil eller gå glipp av annen viktig informasjon.

– Derfor er det viktig å oppsøke optiker eller øyelege ved minste mistanke om at synet har endret seg, avslutter hun.

Se også: Dette kan bli fremtidens biler