Hvordan vil du leve som pensjonist? Drømmer du om god tid og romslig økonomi, bør du starte planleggingen allerede i dag.

Pensjonsekspert Alexandra Plahte i rådgivningsselskapet Gabler Steenberg & Plahte. Foto: Eirik Førde

God helse, et godt hjem og muligheten til å leve slik man gjerne vil står nok høyt på ønskelisten til de fleste. I dette bildet er økonomisk trygghet en svært viktig brikke. Men mange kvinner blir overrasket når de oppdager hvor liten pensjon de får. Derfor bør du starte forberedelsene på livet etter arbeidslivet i dag, selv om du skal jobbe i mange år til.

Statistikken er nemlig ikke på din side. Som kvinne vil du få mindre å rutte med som pensjonist enn en gjennomsnittlig mann. Hvorfor er det slik? Pensjonsekspert Alexandra Plahte i rådgivningsselskapet Gabler Steenberg & Plahte peker på at det fremdeles er store forskjeller mellom menn og kvinner i arbeidslivet.

– Fortsatt tjener gjennomsnittskvinnen mindre enn det menn gjør. I tillegg jobber flere kvinner deltid, og samlet vil dette som regel straffe seg med tanke på pensjon. Den blir lavere, og i tillegg vil nok noen oppleve at de ikke har økonomi til å pensjonere seg så tidlig som de ønsker.

Les også: Flere kvinner bør spare til pensjon

Må spare på egen hånd

Litt fakta om alderspensjon: Som pensjonist kommer inntekten din normalt fra tre kilder: folketrygden, tjenestepensjon og privat sparing. I dag er det slik at ansvaret for egen alderspensjon i langt større grad er overført til den enkelte. Det er den yngre generasjonen som rammes hardest av pensjonsreformen som ble innført i 2011, slår Plahte fast.

Med opprinnelig opptjeningsmodell (som fortsatt gjelder fullt for alle som er født før 1954) kan man ha flere år med redusert stilling uten at det trenger å påvirke alderspensjonen fra Nav. Slik er det ikke med ny opptjeningsmodell. Jobber man redusert, straffes man normalt med lavere pensjon.

Les også: ABC om pensjon

Mer i pensjon for omsorg

Det stiller seg normalt annerledes hvis du har omsorg for barn under skolepliktig alder. Da gjelder egne regler for opptjeningen i folketrygden. Du får godskrevet en pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 4,5 G, 435 748 kroner (2018), selv om lønnsinntekten din ville vært lavere. I tillegg gjelder egne regler for de som har omsorg for syke, eldre eller funksjonshemmede som trenger pleie.

– Men hvis grunnen til at du jobber redusert ikke er en av de ovennevnte, vil deltidsarbeid straffe seg med hensyn til pensjon. Unntak gjelder dersom man har svært høy lønn. Med ny opptjeningsmodell i folketrygden godskrives man nemlig uansett ikke pensjon for lønn over 7,1 G, 687 869 kroner (2018). Hvor mye du taper på deltid avhenger av om vi snakker om pensjonen fra Nav eller pensjonsordningen gjennom jobben, sier Plahte.

Les også: Finn pensjonen din på mobilen

Må jobbe ett år ekstra

I den nye modellen for opptjening i folketrygden opparbeider du deg 18,1 % av lønn opptil 7,1 G (for tiden 687 869 kroner). Nøyaktig hvor mye du taper på å jobbe redusert, avhenger av inntekten din. Dette eksempelet viser hvor mye du taper ved deltidsarbeid sammenlignet med full stilling:

Tjener du 550 000 i full stilling og går over til 50 % stilling, halveres lønnen og dermed også pensjonsopptjeningen. Pensjonsopptjeningen på 18,1 % skal da beregnes av den nye lønnen på 275 000 kroner mot tidligere 550 000 kroner.

– Skal du kompensere for ett år med redusert stilling, må du enten jobbe ett år til i 50 % stilling eller spare 49 775 kroner. Det er differansen mellom 50 % og 100 % jobb. I tillegg kommer effekten av lavere pensjonsopptjening gjennom jobben. Hvor mye det betyr, er helt avhengig av hvilken tjenestepensjonsordning du har hos arbeidsgiveren din, sier Plahte.

Les også: Mange alvorlig syke får økonomiske problemer

Mister pensjonen

Hyppige jobbskift og midlertidige stillinger er mer vanlig enn før. Det kan påvirke pensjonen. I privat sektor må du nemlig ha vært ansatt i minst tolv måneder for å få med deg det arbeidsgiveren din har spart i ditt navn. Plahte minner om at et vikariat for en som er i fødselspermisjon normalt har en varighet på under et år.

– I det offentlige er regelen at du må ha totalt tre år med tjenestepensjon før du kan få med deg opparbeidet pensjon, såkalt «oppsatt rett». Du trenger imidlertid ikke å jobbe i tre år sammenhengende, opplyser hun.

Se også: Slik kan ny teknologi påvirke folkehelsen i fremtiden

Hvilken spareform skal du velge?

Det finnes mange måter å spare til alderdommen på. Mens enkelte velger et forsikringsprodukt, ønsker andre å investere i eiendom, spare i aksjer og/eller fond – eller å kombinere flere spareformer.

– Hvilken spareform som passer for deg avhenger blant annet av sparehorisont, risikovilje og -evne, ønske om fleksibilitet, skatteposisjon og så videre. Hvis du er student eller i etableringsfasen, er det greit å huske på at utdanning er en investering i fremtidig inntekt. I tillegg er nedbetaling av boliggjeld også en form for sparing, påpeker Plahte.

Hun råder yngre til å bruke det de måtte ha til overs på å skaffe seg et økonomisk sikkerhetsnett i tilfelle uførhet.Har du forsørgeransvar, bør du også prioritere en forsikring som sikrer familien din økonomisk i tilfelle du skulle gå bort.

– Altfor mange glemmer hvor viktig det er å være tilstrekkelig økonomisk sikret hvis det skulle «smelle» i morgen, slår Plahte fast.

Les også: Les mer om pensjonssparing

Hva skjer ved samlivsbrudd?

Ved et samlivsbrudd er hovedregelen at det man har skapt innenfor ekteskapet skal deles likt med den andre parten. Slik fungerer det ikke med pensjonen fra Nav eller pensjonen gjennom arbeidsforhold. Den kan ikke deles på samme måte som eiendeler og bankkonti, men beholdes i utgangspunktet i sin helhet av den enkelte.

– Det er dessverre en del kvinner som oppdager at de kommer svært dårlig ut av en skilsmisse fordi arbeidsfordelingen i hjemmet har ført til at de har tjent opp lite pensjon, sier Plahte.

Det finnes likevel måter å sikre en mer rettferdig økonomisk fordeling av ulik pensjonsopptjening. Hvis økonomien tillater det, kan man sette av et beløp tilsvarende det den andre går glipp av med hensyn til opptjening av pensjon. Det er i så fall viktig at dette gjøres i form av særeie, understreker eksperten.

– Men de færreste har råd til dette. Et fornuftig alternativ er å ta inn en passus i en ekteskapspakt som sier at det ved en eventuell skilsmisse skal tas hensyn til at partene har hatt ulik pensjonsopptjening mens de var gift.

Les mer om pensjonssparing